Livsstilscoaching

Vi hjälper dig med coaching kring frågor om livsstil, karriär, balans mellan privatliv och yrkesliv m.m.

Sueda har i flera år arbetat med människor som befunnit sig i olika situationer och skeden i livet, där samtal har varit ett centralt verktyg. Sueda har i grunden en socionomexamen sedan 2007, hon har vidareutbildat sig inom MI (motiverande samtal) och vägledning.

Med Sueda kan du ta upp frågor kring livsstil, motivation, balans mellan privatliv och yrkesliv, karriärval m.m. För henne är det viktigt att det finns ett helhetstänk och att samtalen utgår utifrån vad personen vill uppnå och vart personen befinner sig.

 

Kontakta oss för mer information och tidsbokning!