Företagstjänster

Vår affärsidé är att skapa ett unikt omhändertagande för varje kund.

Palmer Friskvård i samarbete med vår samarbetspartner Victoria vård & hälsa är experter på vård, hälsa och livsstil. Våra kompetenser gör att vi kan erbjuda företag ett heltäckande alternativ både för organisationen och individen.

 

Vårt team har stor erfarenhet av att jobba med företag och kan erbjuda Ditt företag följande tjänster:

• Massage på jobbet
• Företagsavtal med naprapat
• Hälsoprofil
• Arbetsplatsanalys
• Psyokolog
• Ergonom
• Provtagning
• Hälsokontroll
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Rehabiliteringar
• Friskvårdssatsningar

Ring eller e-posta oss för mer information eller offert!

 

Nordic Drugs är mån om sin personals hälsa och valde därför, för ett antal år sedan att använda sig av Palmer Friskvårds tjänster. Detta har mottagits mycket väl av samtliga som vittnar om den mycket goda servicen i form av ett personligt engagerat, bemötande med en genomgående hög kvalitet från Palmer Friskvårds sida. Vi kan därför tryggt varmt rekommendera Palmer Friskvårds tjänster till andra företag”.
AndersVD Nordic Drugs

Konferens i hälsans tecken

Boka era företagskonferenser hos oss. Vi skräddarsyr efter era behov.

Vi erbjuder en rymlig och nyrenoverad lokal för upp till  ca 15 personer med möjlighet för att även hyra ett grupprum om så önskas. På Palmer Friskvård arbetar vi dagligen med livsstilsrelaterad friskvård. Genom att träna och äta rätt vet vi att alla mår bättre och orkar mer både på arbetet och på fritiden. Därför erbjuder vi er nu  att ta del av vår kompetens inom friskvård samtidigt som ni har konferens hos oss. Tanken är att på ett naturligt sätt integrera ett hälsoperspektiv på er konferens, som gör att deltagarna får mer energi och förhoppningsvis inspireras till en bättre livsstil.

För frågor och bokningar kontakta gärna;
Susanne Jangstam på 0768-663651 eller maila till es.dr1547799082avksi1547799082rfrem1547799082lap@e1547799082nnasu1547799082s1547799082

 


 

Massage på jobbet

Ge personalen en stunds avkoppling genom en avslappnande eller behandlande massage.

Vi har med oss den utrustning som behövs. Det enda ni på arbetsplatsen behöver förse oss med är ett relativt rymligt rum där behandlingarna kan utföras och utse en kontaktperson som kan hjälpa till med bokningslistor. Bokningen sker med 30 minuters intervaller. Beroende på antalet anställda så anpassar vi antalet besök.

Bakom massören finns Palmer Friskvårds hela kompetens att tillgå. Skulle massören upptäcka besvär som kräver ytterligare behandling eller eventuellt rehabiliteringsträning så kan vi hjälpa er med det.

Tecknar företaget ett avtal om massage med oss så får ni även 10 % rabatt på naprapatbehandlingar.

 

Företagsavtal med naprapat

Med ett företagsavtal har du ett snabbt och effektivt omhändertagande tillgängligt för din personal. En naprapat använder sig av massage och stretching för att mjuka upp stela, korta och ömmande muskler. För att öka rörligheten i en stel led kan naprapaten använda sig av olika handgrepp, så kallade manipulations- och mobiliseringstekniker.

Vår målsättning är att hitta orsaken till dina besvär för att sedan vidta rätt åtgärder. En behandling hos oss kompletteras alltid med rådgivning i form av träning, ergonomi mm.

Naprapaterna hos Palmer Friskvård är godkända och legitimerade av Socialstyrelsen.

Hälsoprofil

Vårt upplägg är skapat av våra samlade erfarenheter av hälsoprofilupplägg samt senaste forskningen på vad som är mest kostnadseffektiv hälsosatsning för företag.

Vi erbjuder ett genomarbetat koncept som alltid inkluderar hälsoprofil, coachande samtal, individuell uppföljning på profilen och supporttjänster för de anställda. Allt för att stimulera till en levande process och inte kortsiktiga insatser.

För mer information om Palmer Friskvårds hälsoprocess kontakta: es.dr1547799082avksi1547799082rfrem1547799082lap@k1547799082irder1547799082f1547799082

 

Arbetsplatsanalys

Vi kommer ut till ert företag och gör en individuell arbetsplatsanalys för varje anställd. Under 30 minuter får den anställde hjälp till ergonomisk anpassning av sin arbetsplatsutrustning.

Att få sin arbetsplats individuellt inställd är ett bra sätt att förhindra eventuella överbelastningsskador som kan uppstå vid felaktiga och monotona rörelser.

Vi ser även till att ge den anställde råd och tips om hur man genom att ha en aktiv arbetsplats kan förebygga framtida besvär.

Vi kan rekommendera att inleda en sådan här dag med en föreläsning för hela personalen om livsstil och hälsa.

Ergonom

Palmer Friskvård samarbetar med erfarna ergonomer med kompetens inom både kontors- och industriergonomi.

 

Psykolog

Vi erbjuder, via vår samarbetspartner Victoria Vård och Hälsa, erfarna psykologer med lång erfarenhet av Kognitiv beteendeterapi (KBT) och  Acceptance and Committment Therapy (ACT).

 

Provtagning

Kan köpas till både hälsokontroller och Hälsoprofiler samt tas fram efter önskemål.

 

Hälsokontroll

Palmer Friskvård erbjuder utökade hälsokontroller med läkarkonsultation efter önskemål. Exempel är nyckelpersoner eller  ledningsgrupper.

 

Rehabilitering

Palmer Friskvård erbjuder rehabiliteringsträning för alla rörelseorgansskador.

Ett snabbt omhändertagande och en snabb rehabiliteringsinsats är avgörande både för den anställde och för arbetsgivaren.

Att kunna behålla den anställde i arbete och undvika längre sjukskrivningar är kostnadseffektivt. Vi gör en undersökning, bedömer situationen och lägger sedan upp ett individuellt träningsprogram.

Längden på rehabiliteringen avgörs av den diagnos och bedömning som naprapaten eller sjukgymnasten gör.

Rehabiliteringen inleds med specifika tester för att kunna mäta framsteg och följs upp under rehabiliteringsperioden för att ligga till grund för en rehabiliteringsrapport.

Har ni på företaget avtal med försäkringsbolag så samarbetar vi med Sveriges största aktörer.

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Varje företag ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete och finns det minst 10 arbetstagare så ska detta dokumenteras skriftligt. Arbetsmiljöverket

Vi har erfarenhet av att hjälpa företag att ta fram ett systematiskt arbetsmiljö material ( SAM ). Vi kan också med vårt breda nätverk av specialister bistå med hjälp vid skyddsronder, ergonomi och mer specialiserat behov som kan uppstå.

Vi skräddarsyr friskvårdssatsningar till företag

Vi har till exempel arrangerat en tre månader, respektive sex månader lång Biggest Loser tävling på ICA Maxi, Ystadvägen och ICA Malmborgs, Limhamn.

Syfte med tävlingen är att väcka intresse och motivera personalen till en hälsosammare livsstil.

Målet är att ge kunskap och skapa förutsättningar för att personalen självständigt ska kunna påverka sin livsstil genom kost och träning.

Detta ger arbetsgivaren piggare personal som håller sig friska och därmed undviker sjukfrånvaro och som dessutom får en bättre teamkänsla genom denna utmaning.

Aktivitets- och träningsdagar

Vi erbjuder föreläsningar inom friskvård för ökad förståelse om hur allt hänger ihop samt öka motivationen för ett mer hälsosamt liv.

Till exempel Kick-off och inspirationsdagar inom träning, kost och hälsa.