Naprapat

Vad gör en naprapat?

En naprapat använder sig av massage och stretching för att mjuka upp stela, korta och ömmande muskler. För att öka rörligheten i en stel led kan naprapaten använda sig av olika handgrepp, så kallade manipulations- och mobiliseringstekniker.

Vår målsättning är att hitta orsaken till dina besvär för att sedan vidta rätt åtgärder. En behandling hos oss kompletteras alltid med rådgivning i form av träning, ergonomi med mera. Naprapaterna hos Palmer Friskvård är godkända och legitimerade av Socialstyrelsen.

Exempel på vad vi behandlar

Huvudvärk, migrän, spänningshuvudvärk, nackspärr, nacksmärta/stelhet, axel/arm-smärta, tennisarmbåge, musarm, handledssmärta, carpaltunnelsyndrom, ryggskott, diskbråck, ischias, bäckenproblematik, sätessmärta, hälsena, svagheter och mycket mer!

Pris: 640:-

Hur går ett besök till?
Så går ett besök till

Hur går det till?

Vi börjar ditt besök med en anamnes, som är din sjukdomshistoria där du berättar om hur besväret uppstått, tidigare besvär och sjukdomar med mera. Efter det gör vi en noggrann undersökning utifrån dina besvär och fastställer en diagnos som vi sedan behandlar utifrån. Efter behandlingen går vi igenom hur lång tid det kommer ta och vad du själv kan göra för att bli frisk.

Desto längre tid du har haft ont, desto längre tid kommer det oftast att ta att bli kvitt besvären. Många besvär är livsstil- och hållningsrelaterade och kommer kräva mer från din sida för att bli återställd.

Vi samarbetar med försäkringsbolag - Palmer Friskvård har etablerat samarbete med en mängd försäkringsbolag. Detta för att kunna leverera naprapatbehandlingar till de kunder som har privata sjukvårdsförsäkringar.

Ett besök hos oss kostar 640:-

Vanliga diagnoser

Dry Needling

Nålbehandling är ett effektivt sätt för att påverka triggerpunkter i ömmande muskler. Läs mer om dry needling genom att klicka på knappen nedan.

Frågor & svar om dry needling
Om Dry Needling

Vad är dry needling?

Dry needling är ett mycket effektivt behandlingsalternativ för att behandla muskulära problem och smärtor. Ofta så använder vi denna terapi tillsammans med andra alternativ som  triggerpunktsterapi samt kompletterar vid behov med behandling av ryggradens leder. Dry needling är inte akupunktur. Det som är lika är att vi använder oss av samma typ av nålar. Det normala är att nålarna är 0.3-0.35 mm tjocka. Målet med dry needling är att punktera triggerpunkten och den spända sträng som är orsak till patientens nuvarande problem och/eller smärta. Studier har visat att genom att aktivera ”the local twitch response” så har detta en effekt på den kemiska miljön i muskeln och att det inte är nödvändigt att injicera något i muskeln. Det är det som har gett oss namnet ”Dry needling”, alltså att vi sticker med en nål utan att spruta in någon kemisk substans.

Är dry needling smärtsamt?

När nålen sätts i huden kan det sticka till lite men det är ofta att det inte känns alls. När nålen träffar en triggerpunkt kommer detta att ge en s.k. local twitch response. Många patienter beskriver local twitch response som smärtsamt men andra patienter säger att det känns som en lättnad även om det smärtar. När musklen rycker till fås en mycket kort smärta som en del beskriver som elektrisk och några som en kramp. Detta är helt normalt och det är det som vi vill uppnå med behandlingen.

Du bör räkna med att du kommer att ha värk efter behandlingen som om du har arbetat mycket hårt med muskeln.

Ofta så känner patienten att smärta strålar till andra ställen och speciellt där de har smärta.

Är dry needling farligt?

Nej, dry needling är en mycket säker metod om den utförs av utbildade terapeuter som har utmärkt tre dimensionell anatomisk kunskap. Terapeuten vet alltid vart nålspetsen befinner sig. Kontraindikationer är alltid något som först utreds för att se om dry needling är lämplig för patienten. Vanliga biverkningar av dry needling är blåmärken samt behandlingsömhet.

 • Hur länge håller behandlingsömheten i sig?
  • Det varierar och det är allt från några timmar till 1-2 dagar. I enstaka fall kan det vara en viss ömhet i upp till 4 dagar.
 • Hur lång tid tar en behandling med Dry Needling?
  • Det tar normalt mellan 10-20 minuter att behandla med Dry Needling. Det tillkommer tid för undersökning och utvärdering.
  • Varje punkt kan behandlas allt från några sekunder upp till 30-60 sekunder.
  • De flesta tillstånd bör behandlas mellan 2-4 gånger där det sedan tillkommer uppföljning efter någon eller några veckor.
  • Det normala är att det är mellan 3-8 dagar mellan behandlingarna.
 • När kommer resultatet av behandlingen att kännas?
  • De flesta patienter känner en lättnad inom en dag eller två efter deras första behandling.
  • Fullständigt resultat känns typiskt efter 2-4 behandlingar.
 • Är nålarna sterila?
  • Ja, vi använder endast sterila engångsnålar.
 • Vilka tillstånd kan behandlas?
  • Muskelsmärta
  • Huvudvärk
  • Ländryggssmärta
  • Akuta ryggskott
  • Nackspärr
  • Karpaltunnelsyndrom
  • Tennis- och golfarmbåge
  • Behinneinflammation
  • Smärta ut i armarna
  • Hälsporre/plantar fasciit
  • Piriformissyndrom
  • Ishias
  • Knäsmärtor
  • Muskelbristningar
  • Skuldersmärta
  • Detta var bara några smärttillstånd vilket gör att det inte är begränsat till dessa här ovan som har nämnts utan betydligt mer kan behandlas.
 • Vilken fysiskt aktivitet kan jag utföra efter Dry Needling?
  • Väldigt lätt fysisk aktivitet och försiktig stretching efter en behandling kan hjälp till med att minska ömheten efter en behandling.
 • Hur kan jag minska behandlingsömheten?
  • Du kan minska på behandlingsömheten genom att ta en varm dusch eller bad efter behandlingen eller lägga på en värmekudde på den behandlade kroppsdelen. Det kan också hjälpa ett du varvar med att lägga på en ispåse under en minut och värmer sedan åter upp huden igen med en värmekudde.
  • Det är inte fel att du försiktigt sträcker på de behandlade musklerna 2-3 gånger per dag i ungefär 30 sekunder per muskel.
  • I princip kan vi känna smärta i vilken del av kroppen som helst. Inom skolmedicin är det ofta en tro om att det endast är diskbråck, degenerativa leder och klämda nerver som förklaringar till att smärta uppstår. Under ganska många år har det varit känt att smärta ofta uppstår från det muskulära systemet. Smärta i det muskulära systemet kan vara det primära problemet eller samexistera med andra diagnoser som t.ex. artros (ledförslitning). Genom att förbättra muskulaturen kommer patientens problem att minska eller helt försvinna.
  • Under lång tid har det muskulära systemet blivit ignorerad som en källa till smärta då muskulär smärta inte känns lokalt utan oftast skickar smärta till andra ställen i kroppen det är s.k. refererad smärta. T.ex. kan magmuskler ge ländryggsmärta och nackmuskler kan vara anledningen till huvudvärk. Ett smärtsamt knä kan bero på triggerpunkter i lårmusklerna och en smärtsam akillessena på triggerpunkter i vadmusklerna.
 • För mer än 40 år sedan hittade amerikanska forskare att vid felanvändning av muskulaturen kan vissa kopplingar mellan muskeln och nerven bli skadad, vilket orsakar att muskelfibern drar sig samman och blir spänd. En sådan smärtsam kontraktion ger en liten ”knöl” i muskulaturen och kallas för triggerpunkt. Triggerpunkter refererar eller ”triggar” smärta. Triggerpunkter kan störa cirkulationen och klämma nervfiber. Om det blir en ihållande irritation är triggerpunkterna kapabla att orsaka långvarig smärta.
 • De goda nyheterna är att triggerpunkter är behandlingsbara även om dessa har varit irriterade och orsakat smärta i flera år.
 • Det finns många sätt att behandla triggerpunkter på t.ex. manuell triggerpunktsterapi och dry needling är båda välbeprövade och evidensbaserade metoder.
 • Vid dry needling används en steril engångsakupunkturnål för att förbättra den lokala cirkulationen och för att stoppa den refererade smärtan. En lyckad triggerpunktsterapi är också beroende på din medverkan. Vi behandlar den del av kroppen som skapar den största smärtan samt de delar som anses mest nödvändiga.

Stötvågsbehandling 

Stötvågsterapi är en kliniskt beprövad och vetenskapligt utvärderad behandlingsmetod som ger bevisad effekt på en mängd skador och besvär i kroppens senor och muskler.

Läs mer om stötvågsbehandling genom att klicka på knappen nedan.

Stötvågsbehandling
Om Stötvågsbehandling

Hur går behandlingen till?

Behandlingstiden tar oftast 5-10 minuter och den kan kännas lite, dock inte som en smärtsam eller obehaglig upplevelse utan mer som tryck och vibrationer. En behandlingsserie om 3-5 ggr ger bäst resultat med en frekvens på ca 1-2 ggr i veckan. 

Genom ett kontinuerligt pulserande tryck från en applikator, skickas djupgående tryckvågor ner i vävnaderna. Detta ger möjligheten till en ny läkningsprocess och reparation genom en gynnsam metabolisk aktivitet i cellen samt en ökad blodcirkulation i de olika strukturerna.  

Ett urval av besvär som kan behandlas med stötvågor:

 • Hälsporre
 • Plantarfasciit
 • Hälseneinflammation
 • Benhinneinflammation
 • Hopparknä
 • Löparknä
 • Ljumsk/höftbesvär
 • Tennis/golfarmbåge
 • Inklämningar och andra smärttillstånd i axeln
 • Ärrvävnad efter muskelbristningar

Naprapaten tipsar

(konsultera oss gärna innan du utför övningarna)

Vad gör en naprapat?

Har du ont i ryggen?

Har du ont i nacken?

Har du ont i axeln?