Palmer friskvård samarbetar med en heltäckande leverantör av arbetsmiljötjänster så vi kan säkerställa en bra arbetsmiljö för er.  

Tjänster som arbetsmiljöingenjören kan hjälpa till med är riskbedömningar, mätningar av olika slag och utbildningar inom arbetsmiljö såsom Bättre arbetsmiljö (BAM ) och Systematiskt arbetsmiljö arbete (SAM).