Ergonomi

Vi kan leverera ergonomiöversyner samt utbildningar både mot kontor och [...]

Ergonomi2019-02-01T17:44:34+02:00

Arbetsmiljöingengör

Palmer friskvård samarbetar med en heltäckande leverantör av arbetsmiljötjänster så [...]

Arbetsmiljöingengör2019-02-01T17:46:41+02:00

Sjuk-friskanmälan

Vi tar emot anmälan om sjukdom och VAB samt sjukvårdsrådgivning [...]

Sjuk-friskanmälan2019-02-01T17:42:30+02:00

Rehab företag

Palmer Friskvårds rehabiliteringsteam, som består av företagsläkare, företagssköterska, psykoterapeut samt [...]

Rehab företag2019-02-01T17:39:01+02:00