Vi kan leverera ergonomiöversyner samt utbildningar både mot kontor och produktion. Vi har även samarbetspartner som kan leverera ergonomisk kontorsutrustning.