FÖRETAGSHÄLSA

Du och dina medarbetare är viktiga och värdefulla.

Vi på Palmer Friskvård har specialister inom

 • hälsa och livsstil
 • arbetsmiljö
 • organisation
 • ledarskap
 • rehabilitering
 • arbetsförmåga

Vi är godkända anordnare av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd av Försäkringskassan.

Vad behöver just ditt företag? Vi vill erbjuda er en företagshälsa som anpassas efter era specifika behov. Tillsammans gör vi upp en plan och använder den som ett levande dokument, som vi kontinuerligt uppgraderar efter behov. Som en del i ett komplett hälsohus, vill vi arbeta med hela människan så väl fysiskt som psykiskt.

För hos oss gäller Din hälsa vår passion.

Våra kompetenser gör att vi kan erbjuda  ert företag ett heltäckande alternativ både för organisationen och individen.

Vårt team har stor erfarenhet av att jobba med företag och kan erbjuda Ditt företag följande tjänster:

Palmer Friskvårds rehabiliteringsteam, som består av företagsläkare, företagssköterska, psykoterapeut samt rehabspecialister i form av naprapat och sjukgymnast, arbetar med alla rehabsprocesser i ert företag.  Teamet kan göra en översyn, skapa rutiner, utbilda och finnas som en resurs för er löpande verksamhet.

Palmer Friskvård är en ackrediterad företagshälsovård via försäkringskassan. 

Vi tar emot anmälan om sjukdom och VAB samt sjukvårdsrådgivning av företagssköterska. Avisering sker till arbetsgivare.

Palmer friskvård samarbetar med en heltäckande leverantör av arbetsmiljötjänster så vi kan säkerställa en bra arbetsmiljö för er.  

Tjänster som arbetsmiljöingenjören kan hjälpa till med är riskbedömningar, mätningar av olika slag och utbildningar inom arbetsmiljö såsom Bättre arbetsmiljö (BAM ) och Systematiskt arbetsmiljö arbete (SAM).

Vi kan leverera ergonomiöversyner samt utbildningar både mot kontor och produktion. Vi har även samarbetspartner som kan leverera ergonomisk kontorsutrustning.

Vi kan erbjuda en lång rad utbildningar och processer, speciellt riktade mot företag. Tveka inte att ställa frågan till oss om du har ett specifikt behov av en utbildning så kan vi troligen med vårt nätverk ordna detta.

 • Hjärt- och lungräddning
 • Vuxen-HLR med hjärtstartare och luftvägsstopp*
  * Tillägg förstahjälpen som anpassas efter ert företags behov. (Våra grundutbildningar följer Svenska rådet för Hjärt- lungräddnings utbildningsprogram)
 • Grupputveckling enligt Susan Wheelan (IMGD)
  Ett vetenskapligt och validerat program för gruppers utveckling. Hjälper bla till att säkerställa lönsamheten, genom att gruppen gemensamt arbetar för, mål, uppdrag, roller, ansvar och mandat. Alltid utifrån företagets värderingar, önskemål och behov. Sker under ledning av Leg Psykoterapeut
 • Ledningsgrupper
  Utveckling och handledning (3-18 mån)
 • Omstart – Leva med stress
  Leva med stress är baserat på Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) i kombination med kunskap om vad stress faktiskt är ur ett medicinskt perspektiv, hur stress påverkar oss och hur vi påverkar vår stress. Konceptet har använts i ett flertal år och är specifikt avsedd för högpresterande personer med risk för eller redan etablerad stressrelaterad ohälsa. Programmet är 8 veckor under ledning av leg läkare och leg psykolog/psykoterapeut.
 • Företagsinterna ledarskapsprogram
  Utifrån företagets värderingar och visioner, prata om konkreta beteenden, kommunikation, ledarskap, inre medvetenhet om mina utmaningar, konkret handlingsplan och uppföljning
 • Konflikthantering
  Att ge individer / gruppen förutsättningar att handskas med konflikten, utan rättegångstänk eller skuld och skam.
 • Föreläsningar
  Vi kan leverera föreläsningar i ämnen som fysisk aktivitet, kost, återhämtning, stress mm

För priser i respektive utbildning/process be om offert.

Kontakta oss för information och offert

Kontakta oss för information och offert

Palmer Friskvårds rehabiliteringsteam, som består av företagsläkare, företagssköterska, psykoterapeut samt rehabspecialister i form av naprapat och sjukgymnast, arbetar med alla rehabsprocesser i ert företag.  Teamet kan göra en översyn, skapa rutiner, utbilda och finnas som en resurs för er löpande verksamhet.

Palmer Friskvård är en ackrediterad företagshälsovård via försäkringskassan. 

Vi tar emot anmälan om sjukdom och VAB samt sjukvårdsrådgivning av företagssköterska. Avisering sker till arbetsgivare.

Palmer friskvård samarbetar med en heltäckande leverantör av arbetsmiljötjänster så vi kan säkerställa en bra arbetsmiljö för er.  

Tjänster som arbetsmiljöingenjören kan hjälpa till med är riskbedömningar, mätningar av olika slag och utbildningar inom arbetsmiljö såsom Bättre arbetsmiljö (BAM ) och Systematiskt arbetsmiljö arbete (SAM).

Vi kan leverera ergonomiöversyner samt utbildningar både mot kontor och produktion. Vi har även samarbetspartner som kan leverera ergonomisk kontorsutrustning.

HÄLSOPROFILER

Vi har ett brett utbud på olika tjänster för att kartlägga individ-, grupp- och organisationshälsa. Du kan till exempel göra provtagningar för olika blodvärden, målplanering med en hälsocoach och en hel livsstilsanalys.

Läs mer