Frida Thorsén

Företagsläkare

Frida är specialistläkare i allmänmedicin med stor klinisk erfarenhet från såväl storsjukhus som glesbygdsvårdcentraler och innerstadsmottagningar. Hon forskar med inriktning på stress och mindfulness på Centrum för Primärvårdsforskning på Lunds universitet och tycker att det är viktigt att få ner forskningsresultaten i verkligheten och verkligheten in i forskningen.

Genomgående är en önskan att optimera vitalitet genom att med ett holistiskt förhållningssätt hitta de bakomliggande orsakerna till sjukdom och illabefinnande. ”Genom att individualisera de medicinska insatserna i linje med evidensbaserad medicin strävar jag efter att hitta den insats som fungerar bäst för den specifika patienten, inte bara för standardmänniskan”.

Frida har under de senaste sju åren därför även kompletterat sin svenska specialistexamen med en utbildning i Functional Medicine i England och USA. För att ytterligare bredda sin kompetens har hon också jobbat med att utarbeta ett nytt mindfulnessbaserat program mot stress med hjälp av en forskargrupp och psykoterapeuter.  Hennes målsättning är ”mina patienter ska dö unga - så sent som möjligt”.