IR-BASTU

DET INFRARÖDA LJUSETS HÄLSOEFFEKTER ÄR MÅNGA

Det terapeutiska infraröda ljuset/värmen i en IR-bastu har en förmåga att tränga djupt ner i vävnaden där frekvensen skapar en resonans med kroppens celler. Det är en naturlig process som skapar värme inifrån och ger på så sätt kroppen en energiinjektion. Energihöjningen, ökad syresättning i blodet samt förbättrad blod- och lymfcirkulation är bara några av de resultat som uppstår och som leder till att kroppens självläkande processer sätter fart. Det infraröda ljuset/värmen ger en direkt påverkan på muskler, leder, nervändor och kapillärer och blir på så sätt ett hjälpmedel för många och en bra komplettering till många andra behandlingar.

BOKA IR-BASTU
OBS! Om det är första gången du boka IR-Bastu hos oss
är det viktigt att du bokar NYBESÖK!
(IR-Bastu finns endast i Malmö)

FÖR VEM?

  • För friska personer som vill förbättra eller bibehålla sin goda hälsa (förebyggande)
  • För personer med tex smärtrelaterad skada eller önskan om en snabbare läkning/rehabilitering (rehabilitering)
  • För idrottare som vill undvika skador eller läka skador snabbare (förebyggande och rehabilitering)
  • För funktionhindrade som har svårt att motionera, för att få igång blodcirkulation och puls samt förebygga stelhet (förebyggande)

HÄLSOEFFEKTER IR-BASTU

En skön avkopplande stund för alla dina sinnen. Värmen mjukar upp hela kroppen och får den att slappna av.

Värmen bidrar till en förbättrad cirkulation i ömma och överspända muskler vilket bidrar till att öka förutsättningarna för en normaliserad muskelfunktion. Muskelfibrerna påverkas även positivt av det infraröda ljuset.

Muskelkramper har visat sig minska genom användande av värme. Många har även upplevt en minskad stelhet i leder vid användande av värmande bastubehandlingar.

Värme kan leda till ökad endorfinproduktion vilket minskar smärta. Vissa smärta är ”värmepåverkbar smärta”, även kallad HRP (Heat Responsive Pain) och kan behandlas med värmeterapi.

Infrarött ljus kan påskynda läkningsprocesser och används inom vården som rehabilitering i vissa delar av världen.

Man svettas betydligt mer i en IR-Bastu än i en vanlig. Eftersom man svettas från djupet får man igång en väldigt effektiv detoxbehandling (rening av kroppen). Man har kunnat se att svetten rensat ut både kemikalier, tungmetaller och blodfetter.

Infraröda värmebehandlingar är bra för huden. Hård och torr hud blir mjuk, len och smidig. Det kan ha en positiv effekt på tilltäppta porer och problem med acne. Huden får tillbaka färg och lyster. Ärr minskar och man har även sett att besvär med eksem och psoriasis har förbättras med infraröd värmebehandling.

Det har visat sig att vävnader som värmts upp till 45 grader och sedan sträcks behåller 0,5-0,9% av förlängningen efteråt. Så passa på att sträck ut strama muskler medan du sitter i bastun.

Tack vare att de infraröda strålarna når så djupt in i kroppen (över 4 cm) får även muskelvävnader och organ en värmare effekt. Av denna djupvärmande effekt får kroppen en reaktion, via hypotalamus, en framkallad ökning av både hjärtvolym och hjärtfrekvens. Denna gynnsamma hjärtpåfrestning ger en fin hjärt- kärlträning och konditionseffekt, vilket är bra för alla som av olika anledningar inte kan eller har svårt att utföra konditionsträning.

Cirkulationen i kroppen ökar genom värmen från det infraröda ljuset. Eftersom värmen även ökar cirkulationen i de finare kärlen medför det att läkningsprocessen förbättras och stelhet minskar.

Värmen leder till ökad endorfinproduktion vilket kan ha en positiv inverkan på utmattning.

Anti age innefattar mycket tex ett hälsosamt hjärt- kärlsystem och bra syresättning av blodet mm, men de flesta tänker nog på den synliga delen av åldringsprocessen när man pratar om anti age. De infraröda strålarna hjälper till att ökad blodcirkulation i huden vilket ger en vacker skimrande lyster, huden blir fastare och får mer färg. Huden blir fräschare genom att porerna öppnas upp och rengörs på djupet och döda hudceller avlägsnas samt celluliter reduceras.

Hur fungerar det?

Långvågigt infrarött ljus har förmågan att tränga igenom kroppens vävnader till ett djup av 4,5 cm. Den infraröda energin från en ir-bastu gör att man svettas betydligt mer än i traditionell bastu (upp till 2-3 ggr mer), trots att temperaturen är mycket lägre (40-60 grader). Detta skapar många positiva effekter i kroppen. Den djupa uppvärmningen av muskelvävnad och inre organ leder till ett ökat blodflöde genom vidgade blodkärl och stimulerad hjärtverksamhet. Det genererar i sin tur positiva effekter för både muskler, leder och hjärtkärl-konditionen. Kroppen frigör vatten och den kraftiga svettproduktionen ger kroppen en effektiv avgiftning.

Extra fakta

Långvågiga infraröda strålar är en energi i form av vågor, som mäts i micron (1 micron= 1/1 000 000 meter). Alla människor skickar ut och tar emot långvågiga infraröda strålar mellan 6-20 micron. Vågornas mest fördelaktiga område för människor ligger mellan 7-14 micron. Detta intervall, även kallad de ”vitala strålarna”, har visat sig ge en rad positiva effekter på människokroppen. Detta intervall ligger väldigt nära vattenmolekylens resonansfrekvens (9,4 micron) vilket påverkar vår kropp (som består av vatten till 70%). Det är ett viktigt faktum för att kunna frigöra vattenburna gifter ur kroppen.

KONTRAINDIKATIONER

Självklart skall inte infraröd bastu användas för att bota eller behandla ett sjukdomstillstånd.

Om du är diagnostiserad med en viss sjukdom eller använder receptbelagda läkemedel kontakta din läkare för att kontrollera att dina läkemedel eller din sjukdom inte påverkas negativt av ökad kroppstemperatur, blodcirkulation eller ökad svettning.

RISKER

En akut ledskada bör inte värmebehandlas med infraröd under de första 48 timmarna eller till dess att värmestegringen och svullnaden i leden har avtagit. En kroniskt svullen och varm led reagerar endast mycket svagt eller inte alls på värme behandling.

Vid akut pågående infektion i tand, led eller hud skall inte värmebehandling utföras.  Vid graviditet bör inte infrabastu användas som följd av att det kan innebära obehag vi ökad kroppstemperatur och blodcirkulation.

Vid implantat såsom höftled, knäled, plattor, skruvar, cerclage och märgspikar blir de ej uppvärmda av de långvågiga infraröda strålarna och påverkas inte av infrabastu. Om du är osäker bör du konsultera med din läkare. Upplevs smärta nära ett implantat i samband med infraröd bastu skall användandet naturligtvis avbrytas. Implantat av Silicon såsom näsa eller öron ersättningar samt bröst absorberar de infraröda strålarna. Silicon smälter dock först vid 200 grader C (en infrabastu värmer mellan 40-60 grader C) Infrabastu innebär ingen skada eller något ogynnsamt för dessa implantat konsultera dock med din läkare eller representant för tillverkaren av implantatet om osäkerhet finns.

Användande av infraröd bastu skall enbart normalt medföra en behaglig känsla skulle du uppleva smärta eller att något tillstånd förvärras av användandet av infrabastu skall du avbryta. Ir-bastu är vid denna tidpunkt inte lämplig för dig.