Linda Wolland

Massör, personlig tränare & gruppträningsinstruktör

Arbetar med Personlig Träning, Massage och föreläser som Folkhälsopedagog. Hennes träningsbakgrund är inom friidrotten, både som aktiv utövare samt ledare för olika barn & ungdomsgrupper. Hon älskar att inspirera och motivera människor till att skapa hälsofrämjande förändringar. Hennes ledord för en lyckad förändring är KASAM, en Känsla av Sammanhang! Vilket sker genom; Begriplighet, Meningsfullhet och Hanterbarhet.

Under de senaste åren har Linda även varit involverad i hälsofrämjande projekt som syftar till att få fler barn fysiskt aktiva och skapa rörelseglädje för livet.

2012 specialutbildade sig Linda mot barn & ungdomsträning via SkåneIdrotten.