VÅRA PRISER 2023

Köpevillkor & avtalsregler

-Betalning-
Betalning sker vid det bokade besöket med kort eller Swish eller som en förskottsbetalning (på plats eller via faktura). Palmer Friskvård förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning. 
-Information om ångerrätt-
Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter köpet, förutsatt att du inte förbrukat tjänsten. Om du ångrar ditt köp vänligen kontakta oss på ekonomi@palmerfriskvard.se
-Avbokning-
Vid avbokning senare än 24 timmar innan din bokade tid blir du debiterad för besöket. 
-Giltighet klippkort-
För PT och behandlingar gäller att alla klippkort upp till och med 25 klipp är giltiga i sex månader. 50-klippkorten är giltiga i 12 månader.
Palmer Friskvård återbetalar inga klipp men med godkänt läkarintyg kan vi förlänga giltighetstiden, alternativt byta till en annan tjänst hos oss som motsvarar värdet för resterande klipp. På ditt kvittot/faktura av ditt köp framgår giltighetstiden. 
-Kurser-
Anmälan till våra kurser är bindande och avgiften betalas endast tillbaka mot uppvisande av läkarintyg. Avgiften gäller endast för den kurs, med specifikt startdatum, som du anmält dig till och missade kurstillfällen kan inte föras över till kommande kurser.
-Teckna autogiroabonnemang-
För autogiromedlemskap (betalning månadsvis) krävs ett svenskt kontonummer (som du är huvudtecknare för), giltigt ID-kort samt svenskt personnummer.
Du behöver även internetbank för att anmäla ett autogiromedgivande med Palmer Friskvård som mottagare samt ett BankID för godkännande/signering av avtalet.
Alla träningsavgifter erläggs månadsvis i förskott. Autogirodragningarna sker vid varje månadsskifte (mellan den 25-31:e dagen i månaden). 
-Allmänna abonnemangsbestämmelser-
Abonnemanget binds på ett år och är skyddat mot alla slags höjningar under bidningstiden. Innan avtalets utgång kontaktar Palmer Friskvård kunden. Efter överenskommelse förlängs abonnemanget med 12 månader. Abonnemanget höjs till vid var tids gällande prislista för Palmer Friskvårds bundna träningskort.
Frysning av årsabonnemang är möjligt vid långtidssjukskrivning, arbete/studier i utlandet eller graviditet. Läkarintyg eller arbetsintyg krävs. I dessa fall kan medlemsavtalet frysas minst 1 månad och längst 12 månader per kalenderår. Efter frysningsperioden löpt ut aktiveras medlemsavtalet automatiskt. Frysning kan inte göras i efterhand

VÅRA PRISER

Köpevillkor & avtalsregler

-Betalning-
Betalning sker vid det bokade besöket med kort eller Swish eller som en förskottsbetalning (på plats eller via faktura). Palmer Friskvård förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning. 
-Information om ångerrätt-
Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter köpet, förutsatt att du inte förbrukat tjänsten. Om du ångrar ditt köp vänligen kontakta oss på ekonomi@palmerfriskvard.se
-Avbokning-
Vid avbokning senare än 24 timmar innan din bokade tid blir du debiterad för besöket. 
-Giltighet klippkort-
För PT och behandlingar gäller att alla klippkort upp till och med 25 klipp är giltiga i sex månader. 50-klippkorten är giltiga i 12 månader.
Palmer Friskvård återbetalar inga klipp men med godkänt läkarintyg kan vi förlänga giltighetstiden, alternativt byta till en annan tjänst hos oss som motsvarar värdet för resterande klipp. På ditt kvittot/faktura av ditt köp framgår giltighetstiden. 
-Kurser-
Anmälan till våra kurser är bindande och avgiften betalas endast tillbaka mot uppvisande av läkarintyg. Avgiften gäller endast för den kurs, med specifikt startdatum, som du anmält dig till och missade kurstillfällen kan inte föras över till kommande kurser.
-Teckna autogiroabonnemang-
För autogiromedlemskap (betalning månadsvis) krävs ett svenskt kontonummer (som du är huvudtecknare för), giltigt ID-kort samt svenskt personnummer.
Du behöver även internetbank för att anmäla ett autogiromedgivande med Palmer Friskvård som mottagare samt ett BankID för godkännande/signering av avtalet.
Alla träningsavgifter erläggs månadsvis i förskott. Autogirodragningarna sker vid varje månadsskifte (mellan den 25-31:e dagen i månaden). 
-Allmänna abonnemangsbestämmelser-
Abonnemanget binds på ett år och är skyddat mot alla slags höjningar under bidningstiden. Innan avtalets utgång kontaktar Palmer Friskvård kunden. Efter överenskommelse förlängs abonnemanget med 12 månader. Abonnemanget höjs till vid var tids gällande prislista för Palmer Friskvårds bundna träningskort.
Frysning av årsabonnemang är möjligt vid långtidssjukskrivning, arbete/studier i utlandet eller graviditet. Läkarintyg eller arbetsintyg krävs. I dessa fall kan medlemsavtalet frysas minst 1 månad och längst 12 månader per kalenderår. Efter frysningsperioden löpt ut aktiveras medlemsavtalet automatiskt. Frysning kan inte göras i efterhand