Vi tar emot anmälan om sjukdom och VAB samt sjukvårdsrådgivning av företagssköterska. Avisering sker till arbetsgivare.