Sueda Källgren

Koordinator & livsstilscoach

Sueda har i flera år arbetat med människor som befunnit sig i olika situationer och skeden i livet, där samtal har varit ett centralt verktyg. Sueda har i grunden en socionomexamen sedan 2007, hon har vidareutbildat sig inom MI (motiverande samtal) och vägledning.

Med Sueda kan du ta upp frågor kring livsstil, motivation, balans mellan privatliv och yrkesliv, karriärval m.m. För Sueda är det viktigt att det finns ett helhetstänk och att samtalen utgår utifrån vad personen vill uppnå och vart personen befinner sig.

På fritiden värderar Sueda tid med familj och vänner högt, och ägnar mycket tid åt sina främsta intresseområden; träning, kost och musik.