Vi kan erbjuda en lång rad utbildningar och processer, speciellt riktade mot företag. Tveka inte att ställa frågan till oss om du har ett specifikt behov av en utbildning så kan vi troligen med vårt nätverk ordna detta.

 • Hjärt- och lungräddning
 • Vuxen-HLR med hjärtstartare och luftvägsstopp*
  * Tillägg förstahjälpen som anpassas efter ert företags behov. (Våra grundutbildningar följer Svenska rådet för Hjärt- lungräddnings utbildningsprogram)
 • Grupputveckling enligt Susan Wheelan (IMGD)
  Ett vetenskapligt och validerat program för gruppers utveckling. Hjälper bla till att säkerställa lönsamheten, genom att gruppen gemensamt arbetar för, mål, uppdrag, roller, ansvar och mandat. Alltid utifrån företagets värderingar, önskemål och behov. Sker under ledning av Leg Psykoterapeut
 • Ledningsgrupper
  Utveckling och handledning (3-18 mån)
 • Omstart – Leva med stress
  Leva med stress är baserat på Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) i kombination med kunskap om vad stress faktiskt är ur ett medicinskt perspektiv, hur stress påverkar oss och hur vi påverkar vår stress. Konceptet har använts i ett flertal år och är specifikt avsedd för högpresterande personer med risk för eller redan etablerad stressrelaterad ohälsa. Programmet är 8 veckor under ledning av leg läkare och leg psykolog/psykoterapeut.
 • Företagsinterna ledarskapsprogram
  Utifrån företagets värderingar och visioner, prata om konkreta beteenden, kommunikation, ledarskap, inre medvetenhet om mina utmaningar, konkret handlingsplan och uppföljning
 • Konflikthantering
  Att ge individer / gruppen förutsättningar att handskas med konflikten, utan rättegångstänk eller skuld och skam.
 • Föreläsningar
  Vi kan leverera föreläsningar i ämnen som fysisk aktivitet, kost, återhämtning, stress mm

För priser i respektive utbildning/process be om offert.